Loading...

皮囊

总体评分9.210(20人评价)

 • 酷爱14
 • 好听4
 • 能听2
 • 难听0
 • 噪音0
艺人: 萧敬腾
语种: 国语
唱片公司: 华纳音乐
发行时间: 2018年01月13日
专辑类别: EP、单曲
专辑风格: 摇滚 Rock & Roll
皮囊

我的评价: 很差 较差 还行 推荐 力荐

萧敬腾专辑介绍:萧敬腾2018 个人全新单曲
皮 囊 Pi Nang
千变万化 欲盖弥彰
模糊的是我们的双眼
还是娱乐众生的皮囊?

金曲歌王萧敬腾睽违4年
全新个人单曲【皮囊】
跨越19度音域的展现
惊人的真假音转换并运用独特的哨音技巧
再次呈现萧敬腾的超高歌唱实力!

华纳音乐 2018. 01. 13 数位发行
【皮囊】

曲风大胆新颖,整首歌,曲式激昂,画面充满!
欧洲古典和声小音阶搭配Shuffle Rock!古典乐章中迷人的变奏章节设计,走至歌曲中段风格一度变化成JAZZ曲调,戏剧性的转折形成了无法忽略的巨大音墙,是亚洲少见的曲风!萧敬腾游刃有余的诠释,技惊四座!

【皮囊】 歌词大胆犀利的讲述了现今大众对于外在重视的议题。不鼓励也不批判,忠实直白的描绘这个风潮与现象。

外在的皮囊不光是展示台上的雕像,每一个人对于审美的定义要留在自己心里,不被他人的眼光绑架,自信自在的美就是最美!
#我们都需要皮囊#

MV以「框」为核心概念,摄影机无限前进的运动,穿过5个场景,进行永无止境的穿行。以意识型态的手法呈现!不批判、不落实,给观众想象空间。
下载高品质MP3

受欢迎的乐评

我来说两句

您需要登录后才可以留言,新用户 注册虾米帐号

热门评论

 • 32443106_b_w162h162rd="5815488" rel="" href="http://www.xiami.com/u/5815488" title="cloversunai"> 0807386嗓子]>秘../p>
  厉害了我的萧iv id推荐
  _num p_curw(21di110070s="a_wall"#revies="cr用w(21reat_comment">/w(21r2"
  _num" cla070s="a_wall"#revies="cr用w(21reat_comment">/w(21r3"
  _num" 3la070s="a_wall"#revies="cr用w(21reat_comment">/w(21r4"
 • _num" 4 v>
  _redirect_l/ul>
  /w(21r2"needm/ v850,1(第1, 共32条p> 赞(3)赞(/">赞( rget', # widSugasstL="c{h1 {overflow:hiddeb3b3b3th: 130px; h-index:2ffffffpx; color width6;">您需t: 2p flo6flo6flaobao em {font-s#tao} # widSugasstL="c li -15px;} #t6flaotip_60d .triangtyle: normal;24xt-decorat#363636;转贴 der{margin-top: in-rigt: 2px;backgrareak; wid:ipc.1. 12px/1.5em Tahoma, simsunF; font-si-yr width font-si-xze: 20px;wcol-友: 搜-wcolo} #6;">areaShadow em{F; text-alig; heigh}oader.loa hare_icon.png') no-repeat -263px
 • div claTpng = 1; object_{--> this._comment">); u{--> this.'') || 0; di/2+',_txt '; di/2+',_"; '; #ic '; cliids '; creen.heiregRe7px 载(\'/" rel>写> = "achfunction()i){t='+(screen.ws).addC); ;t='+(scre$ass(').unberHTMmouse登.re7px mouseleave.re7px ');t='+(scre$ass(').berHTMmouse登.re7px '/comment/lis" rel="0">弱 breaknclick="window.open(\{" rel="0">弱(0)<$ass(').childre='+./pic').childre='+.re7px ').childre='+.re7px t="').质();t='+(screeeee}, 2t='+(scre}).berHTMmouseleave.re7px 'er ? _xiami\{" rel="0">弱-seriick="win br);t='+(screeeee$ass(').childre='+./pic').childre='+.re7px ').childre='+.re7px t="').e: e(t='+(scre})t='+(})t} regRe7px 载(\; $(_60d"> s.titl ), $div claF he> s.ti'#> s.tdiv claF hennerHTM.bt_sub4w'), $6;">areak s.tdiv claF hennerHTM6;">area'), $di s.tdiv claF hennerHTM..pngT s ee'), eeee$rack2is.tit.rack");t regDel载 s.dow.open(\{" n>写delete a',$div claDan).attr('lass="aata)).unberHT)" nhover(function(){ (3) ($); .attr('l> '),{mode:'r vi').find('em').eq(0 ata.dat ==pt> \'/" $); . 载(\. 载(\. 载(\. if(ac(3)<)< di > this.$div cla0px;".6;">())g- 1; $div cla0px;".6;">(di ac(3)<)} ta("'/" $); .质() 写ediet="= "diet="(ac(3)>写ret="= "diet="({.png:'re',saveBtnV写qlasst="= "diet="({.png:'qlass',saveBtnV写hotret="= "diet="({.png:'re',saveBtnV tit.面像个T .hovdis(ac(3)<$div claDan. brty(an>¥a" "achfunction()(0 l> v class="ttr('l> ')=(3)< patrn=/w(21\/(\d+)/=(3)< page > trn.exec(()/36;(3) ',' title) + .getJSO"#"ac(3)<) (l>