Loading...

暗淡的月

所属专辑:
演唱者:
作曲:
吴晋淮
《暗淡的月》歌词:
歌名:暗淡的月
词:叶俊麟 曲:吴晋淮
专辑:台湾民谣三海中花
歌手:江蕙

无论你
怎样妖娇美丽
我已经不再
对你痴迷
你的形影你的一切
总是引起我心内怨磋
不管春风怎样吹
也是吹不熄
我...我
满腹的恨火
啊...
今夜又是出了暗淡的月

无论你
怎样情意对待
我已经看破
你的心内
你的虚情你的假爱
总是枉费我纯情的目屎
不管命运怎安排
已经抹抹不消
我...我
我绵绵的悲哀
啊...
今日又是浸在苦恼的海
不管春风怎样吹
也是吹吹不熄
我...我
我满腹的恨火
啊...
今夜又是出了暗淡的月
出了暗淡的月

我来说两句

您需要登录后才可以留言,新用户 注册虾米帐号

1条简评

Top
Host: , Process All 0.4967s Memory:6544.73k