Loading...

你的我的 (Live)

《你的我的 (Live)》歌词:
词:梁博
曲:梁博

我的手

摸你的头

别颤抖

不要退后

又看见

你的脸

在面前

那么疏远

你的你的你的祈求

我的我的我的理由

你的你的你的自由

我的我的我的持久

有个梦

做了很久

模糊的事

清晰的痛

不再怕

也不再躲

当子弹

穿过胸口

你的你的你的祈求

我的我的我的理由

你的你的你的自由

我的我的我的持久

啦啦啦

啦啦啦

啦啦啦

啦啦啦

哦哦

啦啦啦

啦啦啦

啦啦啦

哦哦

啦啦啦

啦啦啦

啦啦啦

哦哦

你可能会喜欢的歌单

我来说两句

您需要登录后才可以留言,新用户 注册虾米帐号

35条简评

1234 下一页 (第1页, 共35条)
Top
Host: , Process All 0.4494s Memory:6509.67k