Loading...

我需要你

《我需要你》歌词:
我需要你我需要你
你有如雨降临
浇灌使我的心苏醒
我仰望你我仰望你
你掌权在这地
你将天堂安置我心
我只渴望要与你同行
圣洁圣洁归我主
荣耀君王到永远
全地的救主
我仰望你我仰望你
你掌权在这地
你将天堂安置我心
我只渴望要与你同行
圣洁圣洁归我主
荣耀君王到永远
全地的救主喔唔
圣洁圣洁归我主
荣耀君王到永远
全地的救主
全地的救主嘿耶
我们敬拜你
哦圣洁圣洁
荣耀归给你

众山虽可挪移
也会沉入大海绝迹
你却永不离弃
以你钉痕双手扶持
我只渴望要与你同行
我只渴望要与你同行
我只渴望要与你同行
圣洁圣洁归我主
荣耀君王到永远
全地的救主唔
圣洁圣洁归我主
荣耀君王到永远
全地的救主
全地的救主耶稣
全地的救主
全地的救主
圣洁圣洁归我主
荣耀君王到永远
全地的救主呵

我来说两句

您需要登录后才可以留言,新用户 注册虾米帐号

0条简评

Top
Host: , Process All 0.457s Memory:6265.53k